Datainspektionens planerade granskningar

By 28 mars, 2019RSS_SRF-konsult

Datainspektionen har fattat beslut om en tillsynsplan som anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren. Bland de verksamheter som ska granskas finns hälso- och sjukvård, skolan och detaljhandeln.

Läs mer

Inlägget Datainspektionens planerade granskningar dök först upp på Srf konsulterna.