Aktiv eller passiv näringsverksamhet

By 14 mars, 2019RSS_SRF-konsult

Skatteverket har kommenterat en kammarrättsdom där näringsverksamhet i form av skogsbruk betraktats som inkomst av passiv näringsverksamhet när fastighetsägaren inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv.

Läs mer

Inlägget Aktiv eller passiv näringsverksamhet dök först upp på Srf konsulterna.