Ingen rätt till ersättning för skada under en friskvårdstimme