Samlat ansvar för servicekontoren

By 28 februari, 2019RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår i en proposition att Statens servicecenter från och med den 1 juni 2019 ska överta ansvaret för de 113 servicekontor där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service.

Läs mer

Inlägget Samlat ansvar för servicekontoren dök först upp på Srf konsulterna.