Återkallelse av F-skatt

By 21 februari, 2019RSS_SRF-konsult

Skatteverket kan återkalla ett godkännande för F-skatt när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska personen upplöses. Detta kan aktualiseras när omständigheter tyder på att den juridiska personen under en längre tid, mer än ett år, inte bedriver någon form av verksamhet eller aktivitet.

Läs mer

Inlägget Återkallelse av F-skatt dök först upp på Srf konsulterna.