Höjda åldersgränser i pensionssystemet

By 14 februari, 2019RSS_SRF-konsult

Det finns ett förslag om att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan lämnas höjs i tre steg. År 2020 ska den höjas från 61 till 62 år. År 2023 ska den höjas till 63 år. År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.

Läs mer

Inlägget Höjda åldersgränser i pensionssystemet dök först upp på Srf konsulterna.