Avdrag för lantmäterikostnader

By 14 februari, 2019RSS_SRF-konsult

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för hur den förrättningsavgift Lantmäteriet debiterar för att bilda en ny fastighet, t.ex. vid avstyckning, ska behandlas vid kapitalvinstberäkningen.

Läs mer

Inlägget Avdrag för lantmäterikostnader dök först upp på Srf konsulterna.