Konsekvensbedömning enligt GDPR

By 24 januari, 2019RSS_SRF-konsult

I vissa fall då exempelvis företag eller myndigheter tänkt samla in och använda personuppgifter måste de först göra en konsekvensbedömning för att identifiera riskerna för de personer som kommer att registreras. Datainspektionen har nu tagit fram en förteckning över i vilka fall en sådan bedömning ska göras.

Läs mer

Inlägget Konsekvensbedömning enligt GDPR dök först upp på Srf konsulterna.