Sjukpenninggrundande inkomst och skogskonto

By 10 januari, 2019RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att dispositioner avseende skogskonto ska behandlas på samma sätt som skattemässiga dispositioner inom ramen för periodiseringsfondssystemet vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Läs mer

Inlägget Sjukpenninggrundande inkomst och skogskonto dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply