Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening

By 10 januari, 2019RSS_SRF-konsult

Har insatsen sänkts i en bostadsrättsförening, ska bostadsrättsinnehavarens anskaffningsutgift minskas med motsvarande belopp. Skatteverket redogör i ett ställningstagande om det är säljaren eller köparen som ska minsk sin anskaffningsutgift när bostadsrätten sålts efter föreningsstämmans beslut.

Läs mer

Inlägget Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening dök först upp på Srf konsulterna.