Underbetyg för juristfirmors avtalsvillkor

By 20 december, 2018RSS_SRF-konsult

Konsumentverket har granskat 24 bolag som säljer juridiska tjänster och funnit en rad brister. Myndigheten konstaterar att avtalsvillkoren inte är anpassade för konsumenter. Det saknas grundläggande information om prishöjningar och det förekommer friskrivningar som används i affärsrelationer, men inte passar i konsumentförhållanden.

Läs mer

Inlägget Underbetyg för juristfirmors avtalsvillkor dök först upp på Srf konsulterna.