Ingen försäkringsersättning när resan var privat

By 13 december, 2018RSS_SRF-konsult

Den som drabbas av en arbetsskada kan få olika förmåner genom arbetsskadeförsäkringen. Men ett olycksfall som inträffar på lunchen på den normala färdvägen till och från arbetet är inte en arbetsskada när syftet med färden varit av privat natur. Det har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt i en dom.

Läs mer

Inlägget Ingen försäkringsersättning när resan var privat dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply