Kapitalvinst vid försäljning av Bitcoin

By 6 december, 2018RSS_SRF-konsult

När kapitalvinsten vid försäljning av Bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked.

Läs mer

Inlägget Kapitalvinst vid försäljning av Bitcoin dök först upp på Srf konsulterna.