Utomståenderegeln

By 15 november, 2018RSS_SRF-konsult

Skatterättsnämnden har i ett ärende om förhandsbesked ansett att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig när en stiftelse äger 49 procent i företaget.

Läs mer

Inlägget Utomståenderegeln dök först upp på Srf konsulterna.