Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner

By 1 november, 2018RSS_SRF-konsult

En anställds förvärv av värdepapper från arbetsgivaren på förmånliga villkor utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Om förmånen avser optioner som är onoterade ska ett teoretiskt optionsvärde uppskattas. Detta bör göras med ”Black & Scholes-metoden” skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner dök först upp på Srf konsulterna.