Social omsorg, mervärdesskatt

By 25 oktober, 2018RSS_SRF-konsult

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin syn på hur undantaget från skatteplikt rörande social omsorg ska bedömas efter Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41).

Läs mer

Inlägget Social omsorg, mervärdesskatt dök först upp på Srf konsulterna.