Koncernbidrag

By 18 oktober, 2018RSS_SRF-konsult

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör, har enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Läs mer

Inlägget Koncernbidrag dök först upp på Srf konsulterna.