Riksrevisionen granskar barnbidraget

By 4 oktober, 2018RSS_SRF-konsult

Det allmänna barnbidraget infördes 1948 för att stimulera ökat barnafödande. År 2016 uppgick de totala utbetalningarna till drygt 26 miljarder kronor. Riksrevisionen ska nu undersöka hur väl barnbidraget når målen om ökat barnafödande och omfördelning av ekonomiska resurser.

Läs mer

Inlägget Riksrevisionen granskar barnbidraget dök först upp på Srf konsulterna.