Alfaet_loner

Löner

Att ha koll på alla regler kring lagar och avtal är inte alltid det lättaste, vi har många års erfarenhet av lönehantering. Vi erbjuder våra kunder ett modernt digitalt tidrapporteringssystem, där de anställda går in och tidrapporterar sin tid och resor. Sedan sköter vi all lönehantering såsom löneberedning, rapportering, semester, fora, statistik mm.

Alfaredovisning_redovisning

Redovisning

Vi hjälper våra kunder med all den löpande redovisningen såsom skanning av leverantörsfakturor, fakturering, kvittoredovisning, avstämningar och analyser.

Vi skräddarsyr uppdraget efter dina önskemål, du bestämmer själv hur digital du vill vara. Vi använder oss av ett enda modernt ekonomisystem, där alla våra tjänster såsom fakturaskanning, kvittohantering, fakturering och tidrapportering finns samlade.

Alfaredovisning_redovisning

Bokslut & Årsredovisning

Vi har lång erfarenhet av bokslut och årsredovisningar för alla bolagsformer. Vi levererar bokslut, årsredovisning och bokslutsrapport till våra kunder. Vi är behjälpliga med att ta fram all nödvändig dokumentation till revisorerna, så att revisionen blir så smidig som möjligt.

Vi levererar ett digitalt bokslut till våra kunder.

Alfaredovisning_Skatter-och-deklaration

Skatter & deklarationer

Vi hjälper våra kunder med att lämna in skattedeklarationen varje månad, och meddelar samtidigt hur mycket som ska betalas in.
Vi upprättar inkomstdeklarationen för företaget, och ser till att bolagets preliminära f-skatteinbetalningar ligger på en rimlig nivå.

Självklart ser vi över ägarnas skatter och hjälper till med den privata deklarationen.

Rådgivning

Vi är självklart med när ni vill starta, driva, utveckla eller avveckla ert bolag.

Vi hjälper till med:

  • Starta bolag

  • Fusioner

  • Likvidationer

  • Budget

  • Utbildning

Alfaet_Radgivning

Simone Turan
simone@alfaet.se
0709-350585

Alfaet_Radgivning_Lennart

Lennart Edström
lennart@alfaet.se
0706-501771