Löner

Att ha koll på alla regler kring lagar och avtal är inte alltid det lättaste, vi har många års erfarenhet av lönehantering. Vi erbjuder våra kunder ett modernt digitalt tidrapporteringssystem, där de anställda går in och tidrapporterar sin tid och resor. Sedan sköter vi all lönehantering såsom löneberedning, rapportering, semester, fora, statistik mm.

Alfaet_loner